• Bảo Liên Đăng Tiền Truyện(2009)

  Lotus Lantern Prequel
  Bảo Liên Đăng Tiền Truyện (2009)
  Lotus Lantern Prequel
  Thể loại:
  Tình Cảm
  Lượt xem:
  99
  Phim Bảo Liên Đăng Tiền Truyện (Lotus Lantern Prequel) Hai người sống hạnh phúc và sinh được ba người con: con trai cả Dương Giao, con trai thứ Dương Tiễn, con gái út Dương Thiền. Cuối cùng, Dương Tiễn được phong tước Chiêu Huệ Hiển Thánh Nhị Lang Chân Quân, giữ chức Tư Pháp Thiên Thần, Dương Thiền trở thành Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu. Cuối truyện, Dương Thiền...